השמד את הממלכה 3

השמד טירות בדומה ל ANGRY BIRDS, ונסה לעשות את כל אנשי הממלכה בכל שלב.
מקשים עכבר