מרוץ חלליות

צרו לכם חללית והתחילו במשחק , שימו לב לאסוף תחמושות על מנת לגבור על ירבכם ביתר קלות.

מקשים: חצים - תזוזה , רווח - ירי.