העיר ליגו
בנו לעצמכם את עיר הליגו חקרו אותה ומצאו פרסים שונים בעיר
מקשים:חצים , עכבר