ליגו הענק הירוק
משחק פלטפורמה של הענק הירוק - קפצו והרסו ציוד בעיר שעשוי מלגו
מקשים:חצים , רווח