בוב ספוג פלטפורמה

משחק בוב ספוג פלפורמה ברשת, עזור לבוב ספוג ולחברו הכוכב לעבוד את השלב בדומה למריו.

מקשים:חצים, רווח - פעולות