מוכר אוכל בקולנוע

שחק כמוכר בחנות אוכל בקולנוע, וספק את האוכל הדרוש ללקוחות שנמצאים במצב מאנצ'יס (רעבים).
מקשים:עכבר