הגנה אקראית

הגן על הבסיס מייצורים משונים , עם תותחי רימונים , טילים ,ומכונות ירייה
מקשים:עכבר