מכת המירוץ

נסו להגיע בכל שלב בזמן הנתון לכם , שפרו את רכבכם ותהיו מלכי הכביש
מקשים:חצים, רווח