שליח פיצה

שחקו כשליח פיצה , ונסו לאסוף טיפים ולחלק לאנשים הנכונוים את הפיצה , שימו לב לא לעשות תאונה.
מקשים:חצים, רווח