מלחמת הגרוויטציות

משחק דומה ל WORMS רק שהמיקום המלחמה הוא בן כוכבים עם גרווטציה.
נסו להשמיד את האויב בכל שלב.
מקשים:WASD,חצים,עכבר,רווח